Jäsenmaks/Medlemsavg

Jäsenmaksut/Medlemsavgift

Tervetuloa kaikki joukolla mukaan toimintoihin.
Hjärtligt välkomna alla på aktiviteterna.


Lapset ja nuoret 0-20 v / Barn och ungdom 0-20 år    70kr
Aikuiset / Vuxna                                                          140kr

Jäsenmaksun voi maksaa
pankkisiirtotilille nro 5503-3336

Huom! Älä unohda laittaa nimeäsi ja osoitetta  maksaessasi pankkisiirtotilille! 
Uusi jäsen
myös syntymäaika.

Medlemsavgiften kan du betala till bankgiro 5503-3336

Obs! Glöm ej namn och adress när du betalar via bankgiro.

Ny medlen även födelsedatum.