Johtokunta/Styrelse

JOHTOKUNTA / STYRELSE 2022


Puheenjohtaja /Ordförande 

Paula Wendell                                 0730-21 51 28

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande       

Eino-Matala-Aho                              070-333 20 33

Rahastonhoitaja/Kassör

Maija Parkkinen                               076-188 10 86

Sihteeri/Sekreterare

Eeva-Liisa Sadinmäki                       070-365 39 89

Johtokunnan jäsenet/Styrelsemedlemmar

Anna-Liisa Moilanen                       076-834 37 32

Ahti Niemelä                                 076-242 15 43

Matti Holappa                               070-539 31 95

Kerttu Määttä                               073-066 02 21

Aila Rissanen                                076-244 22 14   

Varajäsenet /Suppleanter

Aimo Partanen                               070-773 23 62

Olavi Kurkinen                               070-777 28 18

Seija Noppa                                  073-981 19 54  

Tilintarkastajat/Revisorer

Sirkka Kordelin                             070-589 39 95

Varatilintarkastajat/Vice revisorer 

Eino Kelloniemi                            070-493 08 74

Martti Parkkinen