Jäsenmaksu

Boråsin Suomi-Seuraa ottaa jäsenmaksun, joka menee eri aktiviteettien järjestelyyn.


  • Lapset ja nuoret 0-20 vuotta:  70kr/vuosi
  • Aikuiset: 140kr/vuosi

Jäsenmaksun voi maksaa pankkisiirtotilille nro 5503-3336.


Huom! Kirjoita nimesi ja osoitteesi maksaessasi pankkisiirtotilille! Uusilta jäseniltä pyydämme myös kirjoittamaan syntymäajan.

Tervetuloa joukolla mukaan toimintoihin!


Medlemsavgift


Borås finska förening tar en medlemsavgift som går till att organisera föreningens många aktiviteter.


  • Barn och unga 0-20 år: 70kr/år
  • Vuxna: 140kr/år


Medlemsavgiften kan du betala till bankgiro 5503-3336.


Obs! Skriv i namn och adress när du betalar via bankgiro. För nya medelmmar skriv in även födelsedatum.


Hjärtligt välkomna på alla aktiviteterna!