BORÅS

Boråsin kaupunki sijaitsee Länsi-Götanmaalla, eteläisessä Länsi Ruotsissa.


Suomalaisten muuttoliike Boråsiin oli vilkkaimmillaan 1960 ja -70 luvuilla, Boråsin suuren tekstiiliteollisuuden vuoksi.

Nykyään suomalaisia asuu Boråsissa vajaat 10 000.


Boråsin Suomi-Seuran toiminta on ollut aina vilkasta ja tapahtumia on ollut joka lähtöön, anna historian siipien havista.


Immigrationen till Borås var som intensivast på 1960- och 1970-talet, då Borås hade stor och expanderande textil-industri. Idag bor det cirka 10.000 finländare i Borås.


Borås Finska Förening grundades 1953 och har alltid varit en aktiv förening inom många områden.