Johtokunta/Styrelse 2024

Puheenjohtaja / Ordförande

Paula Wendell 0730-21 51 28


Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Ahti Niemelä 0762-42 15 43


Rahastonhoitaja / Kassör

Maija Parkkinen 0761-88 10 86


Sihteeri / Sekreterare

Eeva-liisa Sadinmäki 0703-65 39 86


Johtokunnan jäsenet / Styrelsemedlemmar

Matti Holappa 0705-39 31 95
Maila Piuva 0702- 62 97 76
Aimo Partanen 0707-73 23 62
Tapani Kiiskinen 0703-54 39 26
Heikki Parkkinen 0735-56 22 24


Varajäsenet / Suppleanter

Pieta Eklund 0738-18 18 33
Viivi Razimus


Tilintarkastajat / Revisorer

Seija Noppa 0739-81 19 54
Sirkka Kordelin 0705-89 39 95


Varatilintarkastajat / Vice Revisorer

Maarit Mertala 0705-50 54 75
Tuula Aspegren 0704-19 82 61