Toimintakalenteri/Aktivitetskalender

 Kaikki toiminnat Boråsin Suomi Seuran tiloissa Skaraborgsvägen 35e. Alla våra aktiviteter sker i våra lokaler på Skaraborgsvägen 35e.

Tel. 033-10 07 44

Lisätietoja/Mer info borasinsuomiseura.se

Email: borasinsuomiseura@gmail.com

Facebook: Boråsin Suomi-Seura

Borås Finska Förening